Vi värnar om tillgänglighet

Masimo arbetar hängivet för att se till att alla ska kunna komma åt och använda innehållet på vår webbplats. Om du har problem med att visa eller navigera bland innehållet på den här webbplatsen, eller om du lägger märke till innehåll eller funktioner som du anser är otillgängliga för personer med funktionshinder, ber vi dig ringa vår kundtjänst på telefonnummer +1 800 916-1270 eller skicka ett e-postmeddelande till customercare@masimo.com med ”Disabled Access” (tillgänglighet för funktionshindrade) i ämnesraden. Beskriv den specifika funktionen som är problematisk för funktionshindrade eller föreslå förbättringar. Vi tar din återkoppling på allvar och tar den i övervägande när vi utvärderar olika sätt att tillmötesgå alla våra kunder. Leverantörer av digitalt innehåll från tredje part är utom vår kontroll, men vi uppmanar sådana leverantörer att tillhandahålla tillgängligt och användarvänligt innehåll.

PLCO-005008/PLMM-12124A-0921 EN PLMM-11987A

Vi värnar om tillgänglighet

Masimo arbetar hängivet för att se till att alla ska kunna komma åt och använda innehållet på vår webbplats. Om du har problem med att visa eller navigera bland innehållet på den här webbplatsen, eller om du lägger märke till innehåll eller funktioner som du anser är otillgängliga för personer med funktionshinder, ber vi dig ringa vår kundtjänst på telefonnummer +1 800 916-1270 eller skicka ett e-postmeddelande till customercare@masimo.com med ”Disabled Access” (tillgänglighet för funktionshindrade) i ämnesraden. Beskriv den specifika funktionen som är problematisk för funktionshindrade eller föreslå förbättringar. Vi tar din återkoppling på allvar och tar den i övervägande när vi utvärderar olika sätt att tillmötesgå alla våra kunder. Leverantörer av digitalt innehåll från tredje part är utom vår kontroll, men vi uppmanar sådana leverantörer att tillhandahålla tillgängligt och användarvänligt innehåll.

PLCO-005008/PLMM-12124A-0921 EN PLMM-11987A