patient holding prescribed opioid
DE KAN BLI DIN DÖD.

Planerar du att ta receptbelagda opioider efter en operation? Lär dig hur du gör det på ett säkrare sätt.

Receptbelagda opioider kan effektivt lindra smärta. Men de kan även orsaka långsammare andning eller andningsstopp, vilket kan leda till hjärtstopp, hjärnskador eller dödsfall.1,2

SE OM DU ÄR I RISKZONEN

Du kan få mer information från din vårdgivare.

Förutom att lindra smärta interagerar receptbelagda opioider även med de delar av hjärnan som styr andningen. Opioider kan orsaka långsammare andning eller andningsstopp, vilket ibland sänker syrenivån i blodet till farliga nivåer – även när du tar dem enligt läkarens ordination.

Långsammare andning eller andningsstopp kan när som helst drabba alla som tar receptbelagda opioider. Men det finns några faktorer som kan öka sannolikheten för att det inträffar.1,3,4 Gör ett kort quiz för att lära dig mer.

Close
Jag tar opioider för första gånger eller tar dem sällan.

Är det första gången du tar opioider? Eller har du sällan exponerats för opioider, särskilt under de senaste sex månaderna?

Jag har befintliga luftvägsbesvär.

Har du luftvägsbesvär som påverkar andningsförmågan, till exempelvis snarkning, sömnapné, KOL eller astma?

Jag tar opioider samtidigt som andra lugnande läkemedel.

Kombinerar du opioider med andra lugnande medel, till exempel:

  • Alkohol?
  • Receptbelagda lugnande medel, inklusive bensodiazepiner och gabapentinoider mot sömnsvårigheter och ångest?
  • Receptfria lugnande medel, inklusive vissa antihistaminer och läkemedel mot illamående?
Jag har en kronisk sjukdom.

Har du en kronisk sjukdom som påverkar dina organ (lungor, lever) eller en sjukdom som hjärtsjukdom, övervikt eller hiv?

Jag tar högre doser av opioider.

Tar du högre doser av opioider (t.ex. > 50 mg morfin-ekvivalenta doser per dag)?

Jag har tidigare missbrukat substanser.

Har du tidigare missbrukat substanser eller använt otillåtna droger eller har du minskad tolerans av opioider till följd av en avgiftningsbehandling?

Du har inte angett några av dessa riskfaktorer. Det finns dock ändå risk för att när som helst drabbas av långsammare andning eller andningsstopp om man tar receptbelagda opioider.

LÄR DIG HUR DU KAN MINSKA RISKEN

MINSKA DIN RISK

Vad kan du göra för att minska risken?

01

Få tips på hur du själv kan minska risken

02

Läs om hur självövervakning i hemmet kan hjälpa

DET KAN RÄDDA LIV.

Masimo SafetyNet Alert™

LÄS MER

Känner du någon som kan vara i riskzonen?

Sprid informationen till dina vänner!

patient holding prescribed opioid
DE KAN BLI DIN DÖD.

Planerar du att ta receptbelagda opioider efter en operation? Lär dig hur du gör det på ett säkrare sätt.

Receptbelagda opioider kan effektivt lindra smärta. Men de kan även orsaka långsammare andning eller andningsstopp, vilket kan leda till hjärtstopp, hjärnskador eller dödsfall.1,2

SE OM DU ÄR I RISKZONEN

Du kan få mer information från din vårdgivare.

Förutom att lindra smärta interagerar receptbelagda opioider även med de delar av hjärnan som styr andningen. Opioider kan orsaka långsammare andning eller andningsstopp, vilket ibland sänker syrenivån i blodet till farliga nivåer – även när du tar dem enligt läkarens ordination.

Långsammare andning eller andningsstopp kan när som helst drabba alla som tar receptbelagda opioider. Men det finns några faktorer som kan öka sannolikheten för att det inträffar.1,3,4 Gör ett kort quiz för att lära dig mer.

Close
Jag tar opioider för första gånger eller tar dem sällan.

Är det första gången du tar opioider? Eller har du sällan exponerats för opioider, särskilt under de senaste sex månaderna?

Jag har befintliga luftvägsbesvär.

Har du luftvägsbesvär som påverkar andningsförmågan, till exempelvis snarkning, sömnapné, KOL eller astma?

Jag tar opioider samtidigt som andra lugnande läkemedel.

Kombinerar du opioider med andra lugnande medel, till exempel:

  • Alkohol?
  • Receptbelagda lugnande medel, inklusive bensodiazepiner och gabapentinoider mot sömnsvårigheter och ångest?
  • Receptfria lugnande medel, inklusive vissa antihistaminer och läkemedel mot illamående?
Jag har en kronisk sjukdom.

Har du en kronisk sjukdom som påverkar dina organ (lungor, lever) eller en sjukdom som hjärtsjukdom, övervikt eller hiv?

Jag tar högre doser av opioider.

Tar du högre doser av opioider (t.ex. > 50 mg morfin-ekvivalenta doser per dag)?

Jag har tidigare missbrukat substanser.

Har du tidigare missbrukat substanser eller använt otillåtna droger eller har du minskad tolerans av opioider till följd av en avgiftningsbehandling?

Du har inte angett några av dessa riskfaktorer. Det finns dock ändå risk för att när som helst drabbas av långsammare andning eller andningsstopp om man tar receptbelagda opioider.

LÄR DIG HUR DU KAN MINSKA RISKEN

MINSKA DIN RISK

Vad kan du göra för att minska risken?

01

Få tips på hur du själv kan minska risken

02

Läs om hur självövervakning i hemmet kan hjälpa

DET KAN RÄDDA LIV.

Masimo SafetyNet Alert™

LÄS MER

Känner du någon som kan vara i riskzonen?

Sprid informationen till dina vänner!