Oroar du dig för din syrenivå?

Se om ditt tillstånd försämras.

Nu kan du övervaka själv hemma med samma kliniskt beprövade pulsoximetri som sjukhusen använder för övervakning av miljontals patienter.

Trygg övervakning i hemmet.

Masimo SafetyNet Alert

Övervakar blodets syrenivå kontinuerligt och visar varningar med olika prioritet för dig och dina anhöriga, så att du vet när ditt tillstånd försämras.

Referenser:

  • 1 Uppskattning: Masimo-data på fil.
  • 2 Publicerade kliniska studier om pulsoximetri och fördelarna med Masimo SET® finns på  https://www.masimo.com. Jämförelsestudierna omfattar fristående och objektiva studier som består av sammanfattningar som presenterats vid forskningsvetenskapliga sammankomster och i granskade forskningsartiklar.
  • Nödkontakter måste godkänna att ta emot varningar.
  • * Varningsnivåerna är förinställda men kan anpassas av dig eller enligt läkares instruktion.

PLCO-005615 / PLM-13739A-0222 EN-PLM-13679B

Masimo SafetyNet Alert

Oroar du dig för din syrenivå?

Se om ditt tillstånd försämras.

Nu kan du övervaka själv hemma med samma kliniskt beprövade pulsoximetri som sjukhusen använder för övervakning av miljontals patienter.

Trygg övervakning i hemmet.

Masimo SafetyNet Alert

Övervakar blodets syrenivå kontinuerligt och visar varningar med olika prioritet för dig och dina anhöriga, så att du vet när ditt tillstånd försämras.

Referenser:

  • 1 Uppskattning: Masimo-data på fil.
  • 2 Publicerade kliniska studier om pulsoximetri och fördelarna med Masimo SET® finns på  https://www.masimo.com. Jämförelsestudierna omfattar fristående och objektiva studier som består av sammanfattningar som presenterats vid forskningsvetenskapliga sammankomster och i granskade forskningsartiklar.
  • Nödkontakter måste godkänna att ta emot varningar.
  • * Varningsnivåerna är förinställda men kan anpassas av dig eller enligt läkares instruktion.

PLCO-005615 / PLM-13739A-0222 EN-PLM-13679B

Masimo SafetyNet Alert