DETTA KAN RÄDDA DITT LIV.

Masimo SafetyNet Alert

Övervakar blodets syrenivå kontinuerligt och tillhandahåller varningar som hjälper till att väcka dig och meddela dina närstående om syrenivån blir för låg.

Referenser:

 • 1 Opioid Overdose. Världshälsoorganisationen.
  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose.
 • 2 Peterson C et al. American journal of preventive medicine. 2019;56(6):875-81.
 • 3 Uppskattning: Masimo-data på fil.
 • 4 Publicerade kliniska studier om pulsoximetri och fördelarna med Masimo SET® finns på https://www.masimo.com. Jämförelsestudierna omfattar fristående och objektiva studier som består av sammanfattningar som presenterats vid forskningsvetenskapliga sammankomster och i granskade forskningsartiklar.
 • 5 McGrath S et al. J Patient Saf. 2020 14 Mar. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696.
 • * Nödkontakter måste godkänna att ta emot varningar.
 • Varningsnivåerna är förinställda men kan anpassas av dig eller enligt läkares instruktion.

PLCO-005611 / PLM-13715A-0222 EN-PLM-13266F

Masimo SafetyNet Alert

DETTA KAN RÄDDA DITT LIV.

Masimo SafetyNet Alert

Övervakar blodets syrenivå kontinuerligt och tillhandahåller varningar som hjälper till att väcka dig och meddela dina närstående om syrenivån blir för låg.

Referenser:

 • 1 Opioid Overdose. Världshälsoorganisationen.
  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose.
 • 2 Peterson C et al. American journal of preventive medicine. 2019;56(6):875-81.
 • 3 Uppskattning: Masimo-data på fil.
 • 4 Publicerade kliniska studier om pulsoximetri och fördelarna med Masimo SET® finns på https://www.masimo.com. Jämförelsestudierna omfattar fristående och objektiva studier som består av sammanfattningar som presenterats vid forskningsvetenskapliga sammankomster och i granskade forskningsartiklar.
 • 5 McGrath S et al. J Patient Saf. 2020 14 Mar. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696.
 • * Nödkontakter måste godkänna att ta emot varningar.
 • Varningsnivåerna är förinställda men kan anpassas av dig eller enligt läkares instruktion.

PLCO-005611 / PLM-13715A-0222 EN-PLM-13266F

Masimo SafetyNet Alert