Långsammare andning eller andningsstopp kan drabba alla som tar receptbelagda opioider.

Alla som tar opioider drabbas i någon mån av långsammare andning eller andningsstopp, även om ordinationen följs.1,2 Opioider har nämligen en sederande effekt som dämpar kroppens naturliga andningsinstinkt. Den här biverkningen är vanligare hos en del, och det är svårt att förutse vem som är i riskzonen.

Minska risken för att du drabbas.

Du kan få långsammare andning eller andningsstopp i sömnen när du är som mest sårbar. I allvarliga fall kan följderna bli hjärtstopp, hjärnskador eller dödsfall.3,4

”Jag hade ingen aning. Man kan dö av att ta de här.”
—Yvonne Gardner

Parker Stewart, Yvonnes son, var en frisk 21-åring som genomgick en rutinoperation där tonsillerna togs bort. Han slutade andas när han bara hade tagit hälften av den ordinerade dosen smärtstillande opioider. Han dog i sömnen medan hans fru sov bredvid.

BERÄTTA DIN HISTORIA

Opioider har många namn, och de är kanske inte märkta som opioider på förpackningen. Kanske får du eller en närstående opioider utan att veta om det.

Visste du att ...?

Samtliga av följande läkemedel är opioider:

buprenorfin
kodein
diamorfin
dihydrokodein
fentanyl
hydromorfon
metadon
morfin
oxikodon
petidin
tramadol

Alla som tar opioider mot smärta riskerar att få biverkningar. Risken ökar dessutom om6-8

 • det är första gången du tar opioider,
 • du har ett tillstånd som påverkar andningen (sömnapné, KOL, astma) eller vissa kroniska sjukdomar,
 • du kombinerar opioider med alkohol eller andra lugnande läkemedel, t.ex. sömnpiller eller ångestdämpande medel,
 • du tar opioider i höga doser (>50 MME)
 • Om du har haft tidigare missbruk.
person handing a loved one a prescription opioid
Cirka 50 % av de opioidrelaterade dödsfallen inträffar när personen är ensam.9 Utan intervention kan ett andningsstopp ge permanenta hjärnskador eller leda till att man dör inom ett par minuter.10
girl resting after taking a prescription opioid
Långsammare andning eller andningsstopp är vanligt hos patienter som förskrivits opioider.
Hur just du drabbas går inte att säga eftersom din fysiologi är unik.
Det kan hända på sjukhuset, eller hemma, och är farligast när du är ensam eller sover.
girl resting after taking a prescription opioid

Referenser:

 • 1 Peterson C et al. Am J Prev Med. 2019;56(6):875-81.
 • 2 Williams AR et al. Am J Drug Alcohol Abuse. 2019;45(1):1-10.
 • 3 Prescription Opioid Data | Drug Overdose | CDC Injury Center. Center for Disease Control and Prevention. Mar 2020. www.cdc.gov/drugoverdose/data/prescribing.html.
 • 4 Odds of Dying - Data Details. National Safety Council; Injury Facts, 4 Mar. 2021, injuryfacts.nsc.org/all-injuries/preventable-death-overview/odds-of-dying/data-details.
 • 5 National Safety Council. Prescription opioid pain killer public opinion poll. Oktober 2017.
 • 6 Opioid Overdose.” World Health Organization, 28 Aug. 2020, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose.
 • 7 Gupta K et al. Curr Opin Anaesthesiol. 2018;31(1):110-119.
 • 8 Dunn KM et al. Annals of internal medicine. 2019;152(2):85-92.
 • 9 Public Health Ontario. Opioid Mortality Surveillance. ODPRN. Juni 2019. https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/O/2019/opioid-mortality-surveillance-report.pdf.
 • 10 Bolden N et al. Anesth Analg. 2020;131(4):1032-1041.

PLCO-005269/PLM-13320A-0921 EN PLM-13268B

Långsammare andning eller andningsstopp kan drabba alla som tar receptbelagda opioider.

Alla som tar opioider drabbas i någon mån av långsammare andning eller andningsstopp, även om ordinationen följs.1,2 Opioider har nämligen en sederande effekt som dämpar kroppens naturliga andningsinstinkt. Den här biverkningen är vanligare hos en del, och det är svårt att förutse vem som är i riskzonen.

Minska risken för att du drabbas.

Du kan få långsammare andning eller andningsstopp i sömnen när du är som mest sårbar. I allvarliga fall kan följderna bli hjärtstopp, hjärnskador eller dödsfall.3,4

”Jag hade ingen aning. Man kan dö av att ta de här.”
—Yvonne Gardner

Parker Stewart, Yvonnes son, var en frisk 21-åring som genomgick en rutinoperation där tonsillerna togs bort. Han slutade andas när han bara hade tagit hälften av den ordinerade dosen smärtstillande opioider. Han dog i sömnen medan hans fru sov bredvid.

BERÄTTA DIN HISTORIA

Opioider har många namn, och de är kanske inte märkta som opioider på förpackningen. Kanske får du eller en närstående opioider utan att veta om det.

Visste du att ...?

Samtliga av följande läkemedel är opioider:

buprenorfin
kodein
diamorfin
dihydrokodein
fentanyl
hydromorfon
metadon
morfin
oxikodon
petidin
tramadol

Alla som tar opioider mot smärta riskerar att få biverkningar. Risken ökar dessutom om6-8

 • det är första gången du tar opioider,
 • du har ett tillstånd som påverkar andningen (sömnapné, KOL, astma) eller vissa kroniska sjukdomar,
 • du kombinerar opioider med alkohol eller andra lugnande läkemedel, t.ex. sömnpiller eller ångestdämpande medel,
 • du tar opioider i höga doser (>50 MME)
 • Om du har haft tidigare missbruk.
person handing a loved one a prescription opioid
Cirka 50 % av de opioidrelaterade dödsfallen inträffar när personen är ensam.9 Utan intervention kan ett andningsstopp ge permanenta hjärnskador eller leda till att man dör inom ett par minuter.10
girl resting after taking a prescription opioid
Långsammare andning eller andningsstopp är vanligt hos patienter som förskrivits opioider.
Hur just du drabbas går inte att säga eftersom din fysiologi är unik.
Det kan hända på sjukhuset, eller hemma, och är farligast när du är ensam eller sover.
girl resting after taking a prescription opioid

Referenser:

 • 1 Peterson C et al. Am J Prev Med. 2019;56(6):875-81.
 • 2 Williams AR et al. Am J Drug Alcohol Abuse. 2019;45(1):1-10.
 • 3 Prescription Opioid Data | Drug Overdose | CDC Injury Center. Center for Disease Control and Prevention. Mar 2020. www.cdc.gov/drugoverdose/data/prescribing.html.
 • 4 Odds of Dying - Data Details. National Safety Council; Injury Facts, 4 Mar. 2021, injuryfacts.nsc.org/all-injuries/preventable-death-overview/odds-of-dying/data-details.
 • 5 National Safety Council. Prescription opioid pain killer public opinion poll. Oktober 2017.
 • 6 Opioid Overdose.” World Health Organization, 28 Aug. 2020, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose.
 • 7 Gupta K et al. Curr Opin Anaesthesiol. 2018;31(1):110-119.
 • 8 Dunn KM et al. Annals of internal medicine. 2019;152(2):85-92.
 • 9 Public Health Ontario. Opioid Mortality Surveillance. ODPRN. Juni 2019. https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/O/2019/opioid-mortality-surveillance-report.pdf.
 • 10 Bolden N et al. Anesth Analg. 2020;131(4):1032-1041.

PLCO-005269/PLM-13320A-0921 EN PLM-13268B