Smärtstillande läkemedel kan hjälpa när det gör ont. De kan också leda till att du slutar andas.

Smärtstillande läkemedel kan hjälpa dig hantera smärta, men de kan även påverka andningen. Du kan till och med få nedsatt andning eller andningsstopp i sömnen när du är som mest sårbar.

Hitta sinnesro med sjukhusklassad pulsoximetri.

Masimo SafetyNet Alert ökar säkerheten genom att kontinuerligt övervaka ditt blods syremättnad och meddelar dig och dina närstående om syremättnaden blir för låg.

Masimo SafteyNet Alert Caution App Screen

Varning 1: Var uppmärksam!

När blodets syremättnad är låg varnar systemet på följande sätt:

  • Med ljud och ljus i appen
  • Med ljud i vårdplatsstationen
Masimo SafteyNet Alert app screen showing warning

Varning 2: Varning

När blodets syremättnad är mycket låg varnar systemet på följande sätt:

  • Med ljud och ljus i appen
  • Med ljud i vårdplatsstationen
  • Via automatiska sms till utvalda närstående*
Masimo SafteyNet Alert app screen showing Emergency warning

Varning 3: Akutlarm

När blodets syremättnad sjunker ännu mer varnar systemet på följande sätt:

  • Med ljud och ljus i appen
  • Med ljud i vårdplatsstationen
  • Via automatiska sms till utvalda närstående*

Varningssystemet i Masimo SafetyNet

image of Masimo SafetyNet Mobile App

Masimo SafetyNet mobilapp

Tillhandahåller fysiologiska data som samlas in via sensorn och visar larmstatus i mobilen

image of Masimo SafetyNet Alert sensor

Masimo-sensor

Mäter syremättnad och pulsfrekvens medan du kan röra dig hur du vill

image of Masimo SafetyNet Alert bedside station

Medicinsk hemmahub

Skickar övervakningsdata trådlöst till Masimo SafetyNet Alert Cloud

Masimo SafetyNet Alert Chip

Masimo-chip

Sätts in i den sladdlösa Masimo-sensorn och ansluts till vårdplatsstationen via Bluetooth®

image of Masimo SafetyNet Alert Cloud

Masimo SafetyNet Alert Cloud

Samlar in dina data och lagrar dem på ett säkert sätt

Referenser:

  • 1 Uppskattning: Masimo, data på fil.
  • * Akutkontaktpersoner måste godkänna att ta emot varningar.

PLCO-005269/PLM-13318A-0921 EN PLM-13266C