Återhämtar du dig från covid hemma?

Se om ditt tillstånd försämras.

Övervaka dig själv i hemmet med samma pulsoximetri som sjukhusen använder för att övervaka patienter med covid-19.

Om du är hemma med covid-19 kan din syrenivå bli farligt låg utan att du märker det.1-3

Trygg övervakning i hemmet.

Masimo SafetyNet Alert

Övervakar blodets syrenivå kontinuerligt och visar varningar med olika prioritet för dig och dina anhöriga, så att du vet när ditt tillstånd försämras.

Du kan få mer information från din vårdgivare.

Referenser:

 • 1 Harvard Health Publishing. COVID-19 basics. Harvard Medical School. 25 augusti 2021. health.harvard.edu/diseases-and-conditions/covid-19-basics.
 • 2  Boston University. ”Three reasons why COVID-19 can cause silent hypoxia: Biomedical engineers use computer modeling to investigate low blood oxygen in COVID-19 patients.” ScienceDaily. 19 november 2020. sciencedaily.com/releases/2020/11/201119153946.htm.
 • 3 Chatterjee NA et al. Influenza Other Respi Viruses. 2021;15:569–572
 • 4 Uppskattning: Masimo-data på fil.
 • 5 Publicerade kliniska studier om pulsoximetri och fördelarna med Masimo SET® finns på  https://www.masimo.com. Jämförelsestudierna omfattar fristående och objektiva studier som består av sammanfattningar som presenterats vid forskningsvetenskapliga sammankomster och i granskade forskningsartiklar.
 • * Nödkontakter måste godkänna att ta emot varningar.
 • Varningsnivåerna är förinställda men kan anpassas av dig eller enligt läkares instruktion.

PLCO-005613 / PLM-13727A-0222 EN-PLM-13611B

Återhämtar du dig från covid hemma?

Se om ditt tillstånd försämras.

Övervaka dig själv i hemmet med samma pulsoximetri som sjukhusen använder för att övervaka patienter med covid-19.

Om du är hemma med covid-19 kan din syrenivå bli farligt låg utan att du märker det.1-3

Trygg övervakning i hemmet.

Masimo SafetyNet Alert

Övervakar blodets syrenivå kontinuerligt och visar varningar med olika prioritet för dig och dina anhöriga, så att du vet när ditt tillstånd försämras.

Du kan få mer information från din vårdgivare.

Referenser:

 • 1 Harvard Health Publishing. COVID-19 basics. Harvard Medical School. 25 augusti 2021. health.harvard.edu/diseases-and-conditions/covid-19-basics.
 • 2  Boston University. ”Three reasons why COVID-19 can cause silent hypoxia: Biomedical engineers use computer modeling to investigate low blood oxygen in COVID-19 patients.” ScienceDaily. 19 november 2020. sciencedaily.com/releases/2020/11/201119153946.htm.
 • 3 Chatterjee NA et al. Influenza Other Respi Viruses. 2021;15:569–572
 • 4 Uppskattning: Masimo-data på fil.
 • 5 Publicerade kliniska studier om pulsoximetri och fördelarna med Masimo SET® finns på  https://www.masimo.com. Jämförelsestudierna omfattar fristående och objektiva studier som består av sammanfattningar som presenterats vid forskningsvetenskapliga sammankomster och i granskade forskningsartiklar.
 • * Nödkontakter måste godkänna att ta emot varningar.
 • Varningsnivåerna är förinställda men kan anpassas av dig eller enligt läkares instruktion.

PLCO-005613 / PLM-13727A-0222 EN-PLM-13611B