Förlita dig på sjukhusbeprövade lösningar i hemmet.

När du är på sjukhus övervakas du av ett helt vårdteam. Men vad händer i hemmet? Riskerna försvinner inte när du lämnar sjukhuset. De förblir desamma, och de övervakas sällan.

Övervakning av blodets syremättnad har visat sig kunna hjälpa till att minska skador som associeras med opioidinducerad andningsdepression på sjukhus:1-3

I flera studier som utförts under tio år på Dartmouth-Hitchcock Medical Center där 111 488 patienter deltog uppnådde vårdpersonalen noll dödsfall som skulle kunna ha förhindrats och noll fall av hjärnskador till följd av opioidöverdos bland patienterna som övervakades med kontinuerlig Masimo SET® pulsoximetri och ett meddelandesystem. Det enda dödsfallet som inträffade var en patient som inte övervakades.

Masimo SafetyNet Alert använder samma pulsoximetriteknik och ett liknande meddelandesystem med eskalerande varningar så att du kan dra nytta av sjukhusbeprövad monitorering i hemmet.

Skydda dig med kliniskt beprövad teknik.

Masimo SET® används av vårdpersonal för att övervaka mer än 200 miljoner patienter per år på sjukhus, och har i över 100 oberoende och objektiva studier visats överträffa annan pulsoximetriutrustning.4,5

Masimo har i över 25 år erbjudit innovativa monitoreringslösningar som hjälper läkare att tillhandahålla bästa möjliga vård och upprätthålla patienternas säkerhet. Nu erbjuder vi sjukhusklassad patientövervakning i hemmet, med kliniskt beprövad teknik som du kan lita på.

 

Referenser:

 • 1 McGrath S et al. J Patient Saf. 14 mars 2020.
 • 2 Taenzer AH et al. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. 2012. Hämtat från:
  http://www.apsf.org/newsletters/html/2012/spring/01_postop.
 • 3 McGrath et al. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2016;42(7):293-302.
 • 4 Uppskattning: Masimo, data på fil.
 • 5 Publicerade kliniska studier om pulsoximetri och fördelarna med Masimo SET® finns på vår webbplats på: https://www.masimo.com. Jämförelsestudierna omfattar fristående och objektiva studier som består av abstracts som presenterats vid forskningsvetenskapliga sammankomster och i granskade forskningsartiklar.

PLCO-005269/PLM-13317A-0921 EN PLM-13265A

Förlita dig på sjukhusbeprövade lösningar i hemmet.

När du är på sjukhus övervakas du av ett helt vårdteam. Men vad händer i hemmet? Riskerna försvinner inte när du lämnar sjukhuset. De förblir desamma, och de övervakas sällan.

Övervakning av blodets syremättnad har visat sig kunna hjälpa till att minska skador som associeras med opioidinducerad andningsdepression på sjukhus:1-3

I flera studier som utförts under tio år på Dartmouth-Hitchcock Medical Center där 111 488 patienter deltog uppnådde vårdpersonalen noll dödsfall som skulle kunna ha förhindrats och noll fall av hjärnskador till följd av opioidöverdos bland patienterna som övervakades med kontinuerlig Masimo SET® pulsoximetri och ett meddelandesystem. Det enda dödsfallet som inträffade var en patient som inte övervakades.

Masimo SafetyNet Alert använder samma pulsoximetriteknik och ett liknande meddelandesystem med eskalerande varningar så att du kan dra nytta av sjukhusbeprövad monitorering i hemmet.

Skydda dig med kliniskt beprövad teknik.

Masimo SET® används av vårdpersonal för att övervaka mer än 200 miljoner patienter per år på sjukhus, och har i över 100 oberoende och objektiva studier visats överträffa annan pulsoximetriutrustning.4,5

Masimo har i över 25 år erbjudit innovativa monitoreringslösningar som hjälper läkare att tillhandahålla bästa möjliga vård och upprätthålla patienternas säkerhet. Nu erbjuder vi sjukhusklassad patientövervakning i hemmet, med kliniskt beprövad teknik som du kan lita på.

 

Referenser:

 • 1 McGrath S et al. J Patient Saf. 14 mars 2020.
 • 2 Taenzer AH et al. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. 2012. Hämtat från:
  http://www.apsf.org/newsletters/html/2012/spring/01_postop.
 • 3 McGrath et al. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2016;42(7):293-302.
 • 4 Uppskattning: Masimo, data på fil.
 • 5 Publicerade kliniska studier om pulsoximetri och fördelarna med Masimo SET® finns på vår webbplats på: https://www.masimo.com. Jämförelsestudierna omfattar fristående och objektiva studier som består av abstracts som presenterats vid forskningsvetenskapliga sammankomster och i granskade forskningsartiklar.

PLCO-005269/PLM-13317A-0921 EN PLM-13265A